MAHANAIM BAPTIST CHURCH SUNDAY WORSHIP
마하나임침례교회 주일예배

설교자: 김지언목사(Rev. Justin J Kim)
에베보서 5장 22절~27절/ 6장 1절~4절
“그리스도를 경외함으로 피차 복종하라”

Mahanaim Baptist Church
601 S. Palm St.
La Habra, CA 90631